Oppgaveplikt for næringsdrivende - forslag om å lette opplysningsplikten i næringsoppgavene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oppgaveplikt for næringsdrivende - forslag om å lette opplysningsplikten i næringsoppgavene

Skattedirektoratet 
Postboks 9200Grønland
0134 OSLO

Dato: 23.10.2012 
Vår ref.: 12-1277 BKA/HH
Deres ref.: 2011/512309


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Skattedirektoratet av 08.10.12 der det foreslås at foretak som leverer næringsoppgave som utgangspunkt kan slippe å fylle ut kolonnene for fjorårets resultat og balanse. Fritaket gjelder ikke foretak som av plikt eller eget initiativ har omarbeidet balansen for forrige år.

FNO vil med dette meddele at vi ikke har merknader til forslaget. 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Erik Johansen
seksjonsdirektør                                           

                                               Herborg Horvei
                                               fagsjef