Kritisk til reformforslag for europeisk banknæring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kritisk til reformforslag for europeisk banknæring

Nordisk-baltiske bransjeforeninger stiller seg kritisk til nye reformforslag for strukturen i europeisk banknæring, og mener forslagene kan være særlig uheldige for banker med virksomhet i land som ikke har euro som lokal valuta. 

En ekspertgruppe ledet av den finske sentralbanksjefen Erkki Liikanen, fremmet i begynnelsen av oktober reformforslag vedrørende strukturen i europeisk banksektor. Blant annet foreslås det investeringsbankvirksomhet skilles ut fra ordinære banker dersom førstnevnte utgjør en viss størrelse.

Med investeringsbankvirksomhet nevnes spesielt egenhandel av finansielle instrumenter og posisjoner i slike instrumenter som følger av at banken stiller priser (market making). FNO har samarbeidet med bransjeorganisasjonene i Norden og Baltikum om en felles høringsuttalelse.

Liikanen-gruppens forslag kan særlig ramme nordiske banker med virksomhet i land med egen valuta (NOK, DKK, SEK).

FNO har derfor blant annet gitt innspill til den felles nordisk-baltiske høringsuttalelsen om at banker med virksomhet i land med lokal valuta har særlige behov for å benytte finansielle instrumenter ved risikostyring knyttet til eksponeringer i utenlandsk valuta, styring av renterisiko i ulike valutaer samt ved omveksling av utenlandsk finansiering til lokal valuta.

De nordisk-baltiske bransjeforeningene mener Liikanen-gruppens forslag ikke er formålstjenlig for bankene i Norden og Baltikum. 

Nordic Baltic response to the proposal from the Liikanen High-Level ExpertGroup (HLEG) on mandatory separation