Høringsutkast til KRS nr. 10 om kommunale foretak - regnskapsmessige problemstillinger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høringsutkast til KRS nr. 10 om kommunale foretak - regnskapsmessige problemstillinger

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
Postboks 988
2626 Lillehammer

Dato: 27.09.2012 
Vår ref.: 12-688 BKA/HH


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk av 21.06.12 hvor det var vedlagt et høringsutkast til kommunal regnskapsstandard om kommunale foretak.

Høringsutkastet omhandler regnskapsføring av etablering av kommunale foretak, overdragelse av eiendeler og gjeld mellom kommunen for øvrig og kommunale foretak, avvikling av kommunale foretak samt dekning av underskudd i kommunale foretak.

FNO har ingen merknader til høringsutkastet.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Erik Johansen
seksjonsdirektør                               

                                               Herborg Horvei
                                               fagsjef