Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO


Dato: 26.06.2012
Vår ref.: 12-606 - LPA/ET
Deres ref.: 11/5651

 

Vi viser til høringsbrev og –notat av 06.06.2012 vedrørende forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) vil med dette meddele at vi ikke har noen merknader til forslaget i høringsnotatet.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen


Espen Tørum
fagsjef