Forslag om enkelte endringer av styreordningen i Folketrygdfondet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om enkelte endringer av styreordningen i Folketrygdfondet

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO


Dato: 26.06.2012
Vår ref.: 12-468 – LPA/ET
Deres ref.: 12/915 LRD

Vi viser til høringsbrev og -notat av 18.05.2012 vedrørende forslag om enkelte endringer av styreordningen i Folketrygdfondet.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) vil med dette meddele at vi ikke har noen merknader til forslaget i høringsnotatet.Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen


Espen Tørum
fagsjef