Forskrift om samordning av føresegner om kompensasjon for inndrivingskostnader etter inkassolova og forseinkingsrentelova

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrift om samordning av føresegner om kompensasjon for inndrivingskostnader etter inkassolova og forseinkingsrentelova

Justis- og beredskapsdepartementet 
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep.
0030 Oslo

Vår ref.: 12-1368 BKA/TS/MM 
Deres ref.: 12/5290 EP PSW/JEN/HEA/mk 

Dato: 07.12.2012 
Også sendt elektronisk til: lovavdelingen@jd.dep.no

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 30.10.12 der det foreslås en samordning av reglene om kompensasjon for inndrivelseskostnader etter inkassoloven og forsinkelsesrenteloven. Det er lagt frem forslag om nye §§ 1-5 og 2-6 i inkassoforskriften. Bestemmelsene fastsetter et fradrag for kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a dersom man i tillegg fremsetter krav etter inkassolovens bestemmelser om erstatning. 

FNO forstår forslaget slik at dette innebærer en samordning av reglene om kompensasjon etter inkassoloven og forsinkelsesrenteloven slik at fordringshaveren ikke skal få dekket samme kostnad flere ganger. FNO mener det er riktig at en fordringshaver får en standardkompensasjon eller erstatning som samsvarer med det tapet som er påført.

FNO har på bakgrunn av dette ingen innvendinger mot forslaget, men påpeker at det er viktig at fordringshaveren får dekket sine kostnader slik at formålet bak reglene om forsinkelsesrenter ivaretas.                                                                                                                            
Med vennlig hilsen 
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Trond Søyland  
seksjonsdirektør 

Marianne Arvei Moen
juridisk rådgiver