Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon


Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep.
0032 OSLO


Dato: 29.03.2012
Vår ref.: 11-897 BKA/HH
Deres ref.: 201103551-/TFS
    

 

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 19.12.11 hvor det var vedlagt et utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon.

Forslaget til revidert rammeplan innebærer en styrking av utdanningen i regnskapsanalyse og verdsettelse og innebærer krav til mer kunnskap om IFRS. FNO vurderer dette som positivt.

For øvrig har vi ingen merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen
seksjonsdirektør    

                             Herborg Horvei
                             fagsjef