Høringsutkast til norsk regnskapsstandard om immaterielle eiendeler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høringsutkast til norsk regnskapsstandard om immaterielle eiendeler


Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 2914 Solli
0230 OSLO

Dato: 29.03.2012
Vår ref.: 12-44 BKA/HH
  
    

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 10.01.12 hvor det var vedlagt to alternative forslag til endringer i den norske regnskapsstandarden om immaterielle eiendeler.

FNO har ingen merknader til høringsutkastet.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen
seksjonsdirektør    

 

                                   Herborg Horvei
                                   fagsjef