Høringsutkast til norsk bokføringsstandard om elektronisk fakturering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høringsutkast til norsk bokføringsstandard om elektronisk fakturering

Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 2914 Solli
0230 OSLO


Dato: 29.03.2012 
Vår ref.: 12-23 BKA/HH

    

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 03.01.12 hvor det var vedlagt et høringsutkast til norsk bokføringsstandard om elektronisk fakturering.

FNO har ingen merknader til høringsutkastet.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen
seksjonsdirektør  
    


                                        Herborg Horvei
                                        fagsjef