Forslag til nasjonale retningslinjer for bachelor i regnskap og revisjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til nasjonale retningslinjer for bachelor i regnskap og revisjon

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning
Pilestredet 46 B
0167 Oslo


Dato: 29.03.2012
Vår ref.: 11-897 BKA/HH
Deres ref.: 09/200-7
    

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning av 10.01.12 hvor det var vedlagt et forslag til nasjonale retningslinjer for bachelor i regnskap og revisjon.

Forslaget til nasjonale retningslinjer innebærer en styrking av utdanningen i regnskapsanalyse og verdsettelse og innebærer krav til mer kunnskap om IFRS. FNO vurderer dette som positivt.

For øvrig har vi ingen merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen
seksjonsdirektør    

                                      Herborg Horvei
                                      fagsjef