Forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 01.02.2012

Vår ref.: 11-763/BKA/htg
Deres ref.: 11/4460 ANE
    

Det vises til Finansdepartementets brev 04.11.11, der Finanstilsynets høringsnotat om forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften sendes på høring.

På prinsipielt grunnlag støtter Finansnæringens Fellesorganisasjon foreslaget om å endre eiendomsmeglingsforskriften, slik at den tilpasses den nye rettstilstanden. Vi har imidlertid ikke funnet grunn til å vurdere de konkrete forslagene.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Trond Søyland                                   Helene Tørvold Guldbrandsen
seksjonsdirektør                               seniorrådgiver