Forslag til endringer i Postens plikt til å tilby banktjenester

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i Postens plikt til å tilby banktjenester

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Dato: 08.03.2012

Vår ref.: 12-118
Deres ref.: 10/1249-RHO

Det vises til Samferdselsdepartementets brev av 31.01.2012.

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester i Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett. Den foreslåtte lovendring vil begrense Postens plikt til bare å gjelde i landpostnettet. Departementet ber om høringsinstansenes syn på to alternative løsninger for kontantuttak i landpostnettet:

A.  Bankkunden må bestille eventuelle kontantuttak på forhånd
B.  Videreføring av dagens tilbud i landpostnettet

Med dagens utbredelse av elektroniske betalingsløsninger vil Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) tro at alternativ A ikke vil være til vesentlig ulempe for kunder som er avhengige av å tilegne seg kontanter gjennom landpostbud.

FNO mener derfor at Postens plikt til å tilby kontantuttak i landpostnettet bør kunne begrenses til uttak som er forhåndsbestilt.  


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Tor Johan Bjerkedal
seksjonsdirektør