Forslag til bestemmelser om land-for-land rapportering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til bestemmelser om land-for-land rapportering

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 30.01.2012
Vår ref.: 11-857 BKA/HH
Deres ref.: 11/1997 EyH
    

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 07.12.11 hvor det var vedlagt et forslag fra EU-kommisjonen til bestemmelser om land-for-land rapportering for visse foretak (kapittel 9 i forslaget til nytt konsolidert regnskapsdirektiv).

Kommisjonens forslag til land-for-land rapportering innebærer at børsnoterte foretak og store unoterte foretak innen utvinningsindustri og skogindustri på årlig basis skal rapportere om alle vesentlige utbetalinger til offentlige myndigheter fordelt på det enkelte land hvor slik virksomhet drives og fordelt på prosjekt. Formålet med reguleringen er blant annet å gjøre myndighetene i de land foretakene opererer ansvarlige for bruken av inntekter fra sine naturressurser, samt for å fremme godt styresett.

FNO har ingen merknader til forslaget.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen
seksjonsdirektør   

                                     Herborg Horvei
                                     fagsjef