Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Oslo Børs
Postboks 460 Sentrum
0105 OSLO
Dato: 04.05.2012

Vår ref.: 12-338
Deres ref.:838199  

Det vises til Oslo Børs’ høringsbrev av 10.4.2012 vedrørende endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess med svarfrist 4.5.2012.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ser det som positivt at Oslo Børs gir selskap mulighet for en raskere og mer tilpasset noteringsprosess.

Vi har for øvrig ingen merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Arne Johan Hovland
seksjonsdirektør

Torkil Wiberg
rådgiver