Arbeidsgrupperapport om forslag til innføring av elektronisk skattekort

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Arbeidsgrupperapport om forslag til innføring av elektronisk skattekort

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 22.03.2012
Også sendt elektronisk til
postmottak@fin.dep.no
Vår ref.: 12-141
Deres ref.: BKA-TS/CT 
    

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets høringsbrev av 3.2. vedrørende arbeidsgrupperapport om forslag til innføring av elektronisk skattekort med høringsfrist 13.4.

FNO er positive til tiltak som er tids- og ressursbesparende for finansinstitusjoner, og vi støtter derfor forslaget om innføring av elektroniske skattekort.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens FellesorganisasjonTrond Søyland
seksjonsdirektør
                                          Charlotte Tvedt
                                          juridisk seniorrådgiver