Forslag om å øke klagegebyret i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om å øke klagegebyret i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)


Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

Dato: 29.03.2012
Vår ref.: 12-245/BKA/EAU
Deres ref.:   12/49
    

Det vises til høringsbrev fra Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet datert 07.03.2012 der det foreslås å innføre et gebyr på kr. 1.000,- for å få behandlet klager på ulovlige direkte anskaffelser, og en økning i gebyret for å få behandlet andre klager, fra kr. 860,- (tilsvarende et rettsgebyr)  til kr. 8.000,-.

FNO mener at det kan være prinsipielle grunner til å reise spørsmål om gebyr på offentlig klagebehandling, men ser samtidig at det er beskjedne gebyrer som foreslås. FNO vil på denne bakgrunn ikke prioritere saken. 


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Elisabeth Auren
fagsjef