Utkast til forskriftsendringer i lys av endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til forskriftsendringer i lys av endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 13.05.2011

Vår ref.: 11-361 LPA/BB
Deres ref.: 10/1904 TMe  

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets brev av 05.04.2011, med spørsmål om våre merknader til høringsnotatet ”Utkast til forskriftsendringer i lys av endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning”.

FNO har ingen merknader til saken.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

 

Randi Mørk
seksjonsdirektør