Ny konsesjon til Posten Norge AS - høringsuttalelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny konsesjon til Posten Norge AS - høringsuttalelse

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO
Dato: 07.11.2011

Vår ref.: 11-680 BKA/TS/CT
Deres ref.: 11/1313- RHO
    

Det vises til høringsbrev datert 28.09.2011 om utkast til ny konsesjon til Posten Norge AS med svarfrist 9.11.11.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har ingen merknader til endringene som foreslås gjort i konsesjonen til Posten Norge AS. Vi legger imidlertid til grunn at forslag til endring av lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett vil bli sendt på ordinær høring.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Trond Søyland
seksjonsdirektør   

                                                     Charlotte Tvedt
                                                     seniorrådgiver