Ny forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 OSLO
Dato: 10.01.2011

Vår ref.: 10-951
Deres ref.: FST/10/02158

Vi viser til deres brev 07.12.10 der forslag til ny forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter sendes på høring.

Hovedformålet med ny forskrift er å klargjøre at Norges Banks erstatningsplikt er begrenset til å gjelde ekte sedler og mynt som ikke er skadet forsettlig eller grovt uaktsomt.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) støtter forslaget. Vi vil likevel nevne at en konsekvens av forslaget kan bli at banker vil bli mer restriktive i å ta i mot skadede sedler og mynt med mindre skadene har forklarlige årsaker. Slike saker vil da trolig bli henvist direkte til Norges Bank. Dette anses imidlertid ikke som et stort problem for bankene, og vil bare underbygge intensjonen med forslaget.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Rune Fjørtoft
fagsjef