Norsk internasjonal insolvensrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norsk internasjonal insolvensrett

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Dato: 23.02.2011

Vår ref.: 10-892/BKA/htg
Deres ref.: 201011637 EP IKR/bj

 
Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 18.11.10 vedrørende utredning om norsk internasjonal insolvensrett.

Saken gir på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Sverre Dyrhaug
direktør      

Helene Tørvold Guldbrandsen
rådgiver