NBS(HU) Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

Gå til hovedinnhold
Publisert:

NBS(HU) Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 2914 Solli
0230 OSLO

Dato: 31.05.2011

Vår ref.: 11-344 BKA/HHFinansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 30.03.11 der det var vedlagt et høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år.

Bokføringsloven krever at bokførte opplysninger som i utgangspunktet er tilgjengelig elektronisk, skal være tilgjengelig elektronisk i 3,5 år etter regnskapsårets slutt. Dette gir opphav til enkelte problemstillinger, som utkastet til standard omhandler.

FNO har ingen merknader til høringsutkastet.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansenv                                                   Herborg Horvei
seksjonsdirektør                                                fagsjef