Forslag til presisering i eiendomsmeglingsloven vedrørende videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom og oppretting av inkurie i straffebestemmelsen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til presisering i eiendomsmeglingsloven vedrørende videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom og oppretting av inkurie i straffebestemmelsen

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO
Dato: 23.02.2011

Vår ref.: 11-166/BKA/htg
Deres ref.: 10/2702 IG

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 28.01.2011 om forslag til presisering i eiendomsmeglingsloven vedrørende videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom og oppretting av inkurie i straffebestemmelsen.

Ved omsetning av fast eiendom eller rettigheter til fast eiendom er bankene i de fleste tilfeller involvert i oppgjøret, ofte også som långiver. Bankene er tjent med en klar og forutberegnelig regulering på området, og Finansnæringens Fellesorganisasjon støtter derfor forslaget om at det presiseres i eiendomsmeglingsloven at mellommannsvirksomhet knyttet til videresalg av kjøperposisjoner til fast eiendom anses som eiendomsmegling.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Sverre Dyrhaug
direktør

Helene Tørvold Guldbrandsen
rådgiver