Forslag til norsk bokføringsstandard om kontrollsporet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til norsk bokføringsstandard om kontrollsporet

Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 2914 Solli
0230 OSLO

Dato: 29.09.2011
Vår ref.: 11-648
    

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 10.06.11 der det var vedlagt et høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Kontrollsporet.

Standarden omhandler de generelle kravene til toveis kontrollspor mellom dokumentasjon av bokførte opplysninger, spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering og pliktig regnskapsrapportering. Kravene til kontrollspor gjelder for alle bokføringspliktige. Videre omhandles kravene til dokumentasjon av kontrollsporet, som kun gjelder i de tilfeller hvor dette er nødvendig for å kunne kontrollere pliktig regnskapsrapportering og bokførte opplysninger på en lett måte.

FNO har ingen merknader til høringsutkastet.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen
seksjonsdirektør    

                                             Herborg Horvei
                                            fagsjef