Forslag til forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler


Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 OSLO

Dato: 28.01.2011 
Vår ref.: 11-49/BKA/htg
Deres ref.: 201004870-1/CGL

 

Det vises til høringsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet datert 11.01.11 vedrørende forslag til forskrift om rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler, som skal fastsettes med hjemmel i dekningsloven § 7-14 første ledd.

Saken gir ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Helene Tørvold Guldbrandsen
rådgiver