Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 08.08.2011


Vår ref.: 11-452 BKA/HH
Deres ref.: 10/5201 SL HS/KR
    

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 12.05.11 der det var vedlagt et høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften.

Departementet foreslår at elektronisk levering av omsetningsoppgave skal være den alminnelige, pliktige leveringsform, at det innføres en adgang til å søke om samtykke til fortsatt å kunne levere omsetningsoppgave på papir, samt at det innføres en særskilt sanksjon for levering av omsetningsoppgave på papir for de tilfelle avgiftssubjektene ikke er gitt fritak for plikten til elektronisk levering.

FNO har ingen merknader til høringsnotatet.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen                            Herborg Horvei
seksjonsdirektør                        fagsjef