Forslag om avgrensning av merverdiavgiftsplikten for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om avgrensning av merverdiavgiftsplikten for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 08.08.2011


Vår ref.: 11-526 BKA/HH
Deres ref.: 09/1553 SL TOK/rla
    

Høringsuttalelse - Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 15.06.11 der det var vedlagt et høringsnotat om avgrensning av merverdiavgiftsplikten for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom.

Departementet foreslår at det innføres bestemte objektive vilkår i merverdiavgiftsloven for når avgiftsplikt inntrer ved utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom.

FNO har ingen merknader til høringsnotatet.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen                     Herborg Horvei
seksjonsdirektør                  fagsjef