Forslag om å gi revisor adgang til å avgi revisjonsberetning på annet språk enn norsk

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag om å gi revisor adgang til å avgi revisjonsberetning på annet språk enn norsk

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO


Dato: 08.08.2011


Vår ref.: 11-558 BKA/HH
Deres ref.: 11/1790 PCB
    

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 05.07.11 der det var vedlagt et høringsnotat med forslag om å innta en bestemmelse i revisorforskriften som vil gi revisor adgang til å avgi revisjonsberetning på et annet språk enn norsk i tilfeller hvor den revisjonspliktige allerede har fått tillatelse til å utarbeide årsregnskapet på dette språket, jf. regnskapsloven § 3-4.

FNO støtter forslaget. Vi mener at dersom dispensasjon etter regnskapsloven § 3-4 foreligger, er det unødvendig med en særskilt tillatelse fra departementet til å utarbeide revisjonsberetningen på det samme språket.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen                             Herborg Horvei
seksjonsdirektør                         fagsjef