Endring i skattereglene for Svalbard

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endring i skattereglene for Svalbard

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO


Dato: 08.08.2011


Vår ref.: 11-561 BKA/HH
Deres ref.: 11/2965 SL TV/rla
    

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 29.06.11 der det var vedlagt et høringsnotat med forslag til endringer i skattereglene for Svalbard.

Et hovedformål med endringsforslaget er å hindre at det gunstige skattenivået på Svalbard utnyttes for å spare skatt på avkastning av investeringer som er gjort utenfor Svalbard, og som ikke bidrar til aktivitet og sysselsetting på Svalbard.

FNO har ingen merknader til høringsnotatet.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen                         Herborg Horvei
seksjonsdirektør                     fagsjef