Årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 08.08.2011


Vår ref.: 11-440 BKA/HH
Deres ref.: 11/920/GK
    

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 06.05.11 der det var vedlagt et høringsnotat fra Finanstilsynet om årsregnskapsforskrift for pensjonsforetak.

FNO har ingen merknader til høringsnotatet.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Erik Johansen                              Herborg Horvei
seksjonsdirektør                          fagsjef