Forslag til endringer i reglene i forvaltningslovforskriften om behandling av søknader om innsyn til bruk for forskning i opplysninger som er omfattet av taushetsplikt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i reglene i forvaltningslovforskriften om behandling av søknader om innsyn til bruk for forskning i opplysninger som er omfattet av taushetsplikt

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Dato: 11.08.2010
Vår ref.: 10-557/BKA/HT
Deres ref.: 201007570 EO TKH/KG/bj

 

 

Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 21.06.10 vedrørende forslag til endringer i reglene i forvaltningslovforskriften om behandling av søknader om innsyn til bruk for forskning i opplysninger som er omfattet av taushetsplikt.

Saken gir ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Helene Tørvold
rådgiver