Utkast til ISAE 3402 "Attestasjonsuttalelse om kontroller hos en serviceorganisasjon"

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utkast til ISAE 3402 "Attestasjonsuttalelse om kontroller hos en serviceorganisasjon"

Den norske Revisorforening
Postboks 2914 Solli
0230 OSLO

Dato: 13.09.2010

Vår ref.: 10-571 BKA/HH


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til e-post av 30.06.10 der det var vedlagt et utkast til ISAE 3402 ”Attestasjonsuttalelse om kontroller hos en serviceorganisasjon”. Det foreliggende utkastet er en oversettelse av den tilsvarende internasjonale standarden og det er oversettelsen til norsk høringen omfatter.

FNO har ingen merknader til forslaget.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Herborg Horvei
fagsjef