Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO


Dato: 23.09.2010


Vår ref.: 10-585 LPA/BB
Deres ref.: 201002404-/KRIF


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til departementets brev av 05.07.2010, med spørsmål om merknader til høringsnotatet ”Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011”.

FNO har ikke merknader til de forslagene til endringer som tas opp i høringsnotatet.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Livsforsikrings- og pensjonsavdelingen


Sissel Rødevand
direktør