NRS(HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta

Gå til hovedinnhold
Publisert:

NRS(HU) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta


Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 5864 Majorstuen
0308 OSLO

Dato: 16.04.2010
Vår ref.: 09-8539 BKA/HH 
  

Det vises til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 04.11.09 hvor det var vedlagt et nytt høringsutkast til regnskapsstandard om transaksjoner og regnskap i utenlandske valuta, som erstatter høringsutkast om samme tema fra 2000.

FNO har ingen merknader til høringsutkastet.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Stein Sjølie
seksjonsdirektør

Herborg Horvei
fagsjef