Medlemskap i folketrygden under fengselsopphold

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Medlemskap i folketrygden under fengselsopphold

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Dato: 30.04.2010
Vår ref.: 10-340 BB/LPA
Deres ref.: 201000177-/IK


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen i Norge og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to organisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen i Norge.

FNO viser til departementets brev av 13.04.2010, med spørsmål om merknader til høringsnotatet ”Medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv. Forslag til endringer i folketrygdloven”.

FNO har ikke sett behov for å avgi kommentarer i denne høringssaken.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
livsforsikrings- og pensjonsavdelingen

 

Sissel Rødevand
direktør, avdelingsleder