Medhjelpers godtgjørelse ved tvangssalg av lavinnskuddsboliger - forslag om endring i medhjelperforskriften

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Medhjelpers godtgjørelse ved tvangssalg av lavinnskuddsboliger - forslag om endring i medhjelperforskriften

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO


Dato: 20.01.10   
Vår ref.: 09-8545
Deres ref.: 200907258 EP IKR/mk

 

Det vises til departementets brev 06.11.2009 sendt til hhv. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen der forslag om endring i medhjelperforskriften sendes på høring.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Mesteparten av virksomheten til de to nevnte moderorganisasjonene er overført til FNO. FNO representerer i praksis hele finansnæringen i Norge.

FNO støtter departementets forslag. Det er i så vel skyldners som panthavers interesse at dyktige og motiverte medhjelpere melder seg til denne typen salgsoppdrag. En lovregulert lav godtgjørelse vil kunne medføre at man ikke får de medhjelpere som ønskes. FNO antar videre at en økning i godtgjørelsen for salg av denne typen lavinnskuddsboliger er å foretrekke fremfor en generell økning av minstesatsen for meglers godtgjørelse ved tvangssalg.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Rune Fjørtoft
fagsjef