Klagenemnd for revisor og regnskapsførersaker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klagenemnd for revisor og regnskapsførersaker

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 25.06.2010 
Vår ref.: 10-319/BKA/HT
Deres ref.: 07/1608

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 26.03.10 vedrørende forslag til opprettelse av klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker.

Saken gir ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Helene Tørvold
rådgiver