Forslag til endringer i Veiledning IAS 19 Employee Benefits

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i Veiledning IAS 19 Employee Benefits

Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 2914 Solli
0230 OSLO


Dato: 15.11.2010

Vår ref.: 10-739 BKA/HH

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 23.09.10 der det var vedlagt et høringsutkast med forslag til endringer i NRS(V) Veiledning IAS 19 Employee Benefits. Endringsforslagene har sammenheng med innføringen av ny AFP-ordning i privat sektor.

FNO har ingen merknader til høringsutkastet.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Trond Søyland
seksjonsdirektør   
                                                                           Herborg Horvei
                                                                           fagsjef