Forslag til endringer i Vedlegg 1 til NRS 6 Pensjonskostnader

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i Vedlegg 1 til NRS 6 Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 2914 Solli
0230 OSLO

Dato: 15.11.2010

Vår ref.: 10-738 BKA/HH

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 23.09.10 der det var vedlagt et høringsutkast med forslag til endringer NRS 6 Pensjonskostnader Vedlegg 1. Endringsforslagene har sammenheng med innføringen av ny AFP-ordning i privat sektor.

FNO har ingen merknader til høringsutkastet.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Trond Søyland
seksjonsdirektør    

                                                                     Herborg Horvei
                                                                     fagsjef