NRS(V) Regnskapsføring av inntekt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

NRS(V) Regnskapsføring av inntekt

Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 5864 Majorstuen
0308 OSLO

Dato: 16.04.2010
Vår ref.: 09-8540 BKA/HH 
  

Det vises til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse av 04.11.09 hvor det var vedlagt et høringsutkast til veiledning for regnskapsføring av inntekt.

FNO har ingen merknader til høringsutkastet.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Stein Sjølie
seksjonsdirektør

Herborg Horvei
fagsjef