Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep.
0030 Oslo

postmottak@ad.dep.no
  
  
Dato: 26.10.2010


Vår ref.: 10-537/BKA/EAU
Deres ref.: 200903028 


Det vises til høringsbrev fra Arbeidsdepartementet datert 18. juni 2010 med forslag til ny regulering av konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler i arbeidsmiljøloven. Saken gir ikke grunnlag for merknader fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Det vises til høringsuttalelse som vil bli avgitt fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening.Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Elisabeth Auren
fagsjef