Forslag til endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak


Norsk RegnskapsStiftelse
Postboks 5864 Majorstuen
0308 OSLO

Dato: 21.06.2010
Vår ref.: 10-447 BKA/HH

 


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til brev fra Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) av 14.05.10 der det var vedlagt et forslag til endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Endringene er først og fremst foranlediget av endringer i andre standarder, og som har medført behov for oppdateringer/tilpasninger i NRS 8. Samtidig er det foretatt en generell gjennomgang av standarden og identifisert andre punkter hvor det er notert behov for endringer og ytterligere veiledning.

FNO har ingen merknader til forslagene til endringer i NRS 8.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Stein Sjølie
seksjonsdirektør  

 

                                              Herborg Horvei
                                              fagsjef