Forslag til endring av instruksen for Norsk Naturskadepool § 5

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til endring av instruksen for Norsk Naturskadepool § 5

Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Dato: 13.07.2010
Vår ref.: 10-358
Deres ref.: 201006007 EP HEA/mk  
Finansnæringens Fellesorganisasjon viser til Justisdepartementets brev av 28.06.2010 med forslag om endring av nevnte instruks, og støtter fullt ut det fremlagte endringsforslaget.

 


Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Øyvind Flatner
Seksjonsdirektør / advokat