Forskriftsregler om formuesverdsetting av ikke-utleid næringseiendom

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskriftsregler om formuesverdsetting av ikke-utleid næringseiendom

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 20.07.2010
Vår ref.: 10-356 BKA/HH
Deres ref.: 09/2939 SL MP/KR

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 19.04.10 der det var vedlagt et høringsnotat med forslag til forskriftsregulering av den nye verdsettelsesmetoden for ikke-utleid næringseiendom som trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2010.

Sjablonmetoden tar utgangspunkt i informasjon om brutto leieinntekter fra utleid næringseiendom, det vil si at standardfradraget for eierkostnader (kostnader til utvendig vedlikehold, utskiftninger av tekniske anlegg, byggforsikring, eiendomsskatt mv.) ikke er fratrukket. Departementet foreslår at det gis et standardfradrag på 10 prosent i grunnlaget for beregning av eiendommens utleieverdi, det vil si et tilsvarende fradrag som for utleid næringseiendom.

Et standardfradrag på 10 prosent av brutto leieinntekter synes å være noe lavt. Vi viser til at i takseringssammenheng benyttes ofte en sats på 15 prosent. Som et minimum bør det benyttes samme fradrag som ofte benyttes i takseringssammenheng.  Dette må da også gjelde for formuesverdsettelse av utleid næringseiendom.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon


Herborg Horvei
fagsjef