Forskrift om regnskapsregler for Norges Bank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrift om regnskapsregler for Norges Bank

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO


Dato: 20.09.2010


Vår ref.: 10-599 BKA/HH
Deres ref.: 07/3679 FM TYH/HKT


Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 08.07.10 der det var vedlagt et utkast til forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank.

Departementet foreslår at Norges Bank skal følge internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), både for sentralbankvirksomheten og i forbindelse med bankens rapportering av motverdien av Statens pensjonsfond utland (SPU).

FNO støtter departementets forslag.Med vennlig hilsen
Finansnæringens FellesorganisasjonTrond Søyland                                      Herborg Horvei
seksjonsdirektør                                   fagsjef