Eksempelsamling for revisjonsberetninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Eksempelsamling for revisjonsberetninger

Den norske Revisorforening
Postboks 2914 Solli
0230 OSLO
Dato: 13.09.2010

Vår ref.: 10-572 BKA/HH

 

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til e-post av 30.06.10 der det var vedlagt et utkast til eksempelsamling for revisjonsberetninger i Norge.

For revisjoner av regnskaper for perioder som begynner 01.01.10 eller senere, gjelder de nye revisjonsstandardene ISA 700, ISA 705 og ISA 706. Implementeringen av disse nye standardene medfører at revisjonsberetningen har blitt endret og Revisjonskomiteen har derfor laget et nytt utkast til eksempelsamling for revisjonsberetninger i Norge.

FNO har ingen merknader til forslaget.

 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

Herborg Horvei
fagsjef