Avgrensning av fritaksmetoden mot gevinst ved realisasjon av eierandeler i boligselskaper

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Avgrensning av fritaksmetoden mot gevinst ved realisasjon av eierandeler i boligselskaper

Finansdepartementet
Postboks 8008 - Dep.
0030 OSLO

Dato: 20.07.2010 
Vår ref.: 10-511 BKA/HH
Deres ref.: 09/3582 SL HPL/KR

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Finansdepartementets brev av 11.06.10 der det var vedlagt et høringsnotat om avgrensning av fritaksmetoden mot gevinst ved realisasjon av andeler i borettslag og aksjer i boligaksjeselskap.

At andeler i borettslag og boligaksjeselskap i dag er omfattet av fritaksmetoden, er et utilsiktet utslag av at fritaksmetodens anvendelsesområde er generelt utformet. Finansdepartementet foreslår derfor nå å avgrense fritaksmetodens anvendelsesområde mot slike andeler. Selskapenes gevinster og tap på slike andeler vil da bli skattepliktige/fradragsberettigede.

FNO har ingen merknader til forslaget. 

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon

 

Herborg Horvei
fagsjef