Høringsuttalelser

Gå til hovedinnhold

Høringsuttalelser

Lovforslag knyttet til overvann

Høringsuttalelse til tre ulike høringer om overvann fra hhv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet. (PDF)

Norsk skjevregulering må avvikles - høringsuttalelse

EUs kapitalkravsregler ventes snart inntatt i EØS-avtalen, og de vil da få full virkning for norske banker. Deler av regelverket ble tidlig innført i Norge, med strenge krav til bankers soliditet. Norske banker er blant Europas mest solide.