Skadeforsikring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Skadeforsikring

Våre medlemmer leverer trygghet for bedrifter og enkeltpersoners verdier, og sikrer raske og effektive oppgjør. 

Naturskader

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er man sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Det bør finnes erstatningsløsninger for de som rammes av flom gjentatte ganger og ikke ønsker å bygge opp igjen på samme tomt. Tomteverdien er ikke forsikret som en del av naturskadeordningen.

Klimaskader

Bærekraftstenkningen blir stadig mer sentral i forsikringsnæringen med merkbare endringer i klimaet. Våtere og villere vær slår direkte ut i skadetallene. Både myndighetene, kommunene, forsikringsselskapene og enkeltpersoner må forberede seg på og tilpasse seg et endret klima. Nødvendige vedlikeholds- eller forebyggingstiltak for å hindre ny skade har uteblitt i mange kommuner. Vi etterlyser tiltak og klarere ansvarsforhold.

Skadeforebygging

Forsikringsselskapene og Finans Norge arbeider for å redusere antall skader innenfor områder som brann, innbrudd og trafikk. Det skadeforebyggende arbeidet er delvis knyttet til markeds- og lønnsomhetskriterier, men ikke minst har næringen også et naturlig ønske om å ta vår del av samfunnsansvaret.

Forsikringssvindel

Å svindle på forsikringen innebærer å stjele fra de andre kundene i forsikringsselskapet, og gjør at forsikring blir dyrere enn nødvendig. Vi har et tett og godt samarbeid forsikringsselskapene og med blant annet politiet og Riksadvokaten om bekjempelse av forsikringssvindel. Det er viktig at også vinningskriminalitet prioriteres høyt da dette er kriminalitet som griper inn i folks hverdag.

Skadeforsikring

1. Bransjeavtaler 2. Retningslinjer, anbefalinger og bransjenormer 3. Instrukser, vedtekter, poolordninger 4. Andre medlemsordninger