Personlig økonomi i skolen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Personlig økonomi i skolen

Finansnæringen ønsker å bidra til økonomisk trygghet, forutsigbarhet og handlefrihet for den enkelte. Derfor vil vi bidra til å øke kunnskapen om personlig økonomi slik at hver enkelt kan ta opplyste og individuelt tilpassede privatøkonomiske valg. 

Elever med skolebøker. Foto.

Kunnskap om personlig økonomi er viktig

Personlig økonomi er en viktig del av allmennutdanningen. Vi mener det har for liten plass i grunnutdanningen og kommer for sent inn i opplæringen. Personlig økonomi bør komme inn i hele utdanningsløpet som et obligatorisk kompetansemål i barneskolen,  i ungdomsskolen og med flere timer og på alle trinn i videregående skole.

Samarbeid

Finans Norge gjennomfører i samarbeid med næringen en rekke tiltak, særlig rettet mot barn og unge, for å øke kunnskapsnivået om personlig økonomi. Vi samarbeider med Ungt Entreprenørskap (UE) med sikte på å øke kunnskapen om personlig økonomi, særlig blant ungdom og unge voksne.

Finans Norge har utviklet Økonomilappen i samarbeid med Forbrukertilsynet. Finans Norge administrerer nettverket og nettsiden Skolemeny som er etablert etter oppfordring fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Hensikten er å koordinere innsatsen for bedret opplæring i personlig økonomi for barn og ungdom, for å forebygge økonomiske problemer. Finans Norge har en aktiv rolle som kilde for journalistikk om privatøkonomi.