Hvitvasking og kriminalitetsforebygging

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvitvasking og kriminalitetsforebygging

Finansnæringen ivaretar, sikrer og utfører viktige samfunnsfunksjoner. Samarbeid med andre er nødvendig for å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Økonomisk kriminalitet

Truslene mot finansnæringen innebærer både direkte økonomisk risiko, samt risiko for liv og helse. Kontinuerlig arbeid mot økonomisk kriminalitet er en forutsetning for å forhindre at næringen skal kunne bli benyttet som et redskap for kriminelle. Organisert kriminalitet betegner stadig mer av den kriminalitet som begås i Norge, ofte med forgreninger eller baser i utlandet.

Hvitvasking

Finansinstitusjonene må ha god kunnskap om trusselbildet knyttet til økonomisk kriminalitet og prioritere anti-hvitvaskingsarbeidet i alle ledd i organisasjonen. Det er viktig at ledelsen involveres. Oppdatering og opplæring ved endringer av regelverk og lovgivning må prioriteres for å etterleve kravene i loven og hindre at institusjonen blir utnyttet i kriminelle handlinger.

Kundekontroll, hvitvasking og økonomisk kriminalitet

Hvitvaskingsloven pålegger finansnæringen å forhindre hvitvasking av penger. God kunnskap om kundene og deres bruk av finansielle tjenester er derfor påkrevd. Det betyr at bank og forsikring må stille kundene noen spørsmål som kan oppleves som uvanlige.

Paragraf. Foto.